Apie mus

 UAB "Animagena" yra 2015 metais Kaune, Mokslo ir technologijų parke "Technopolis" įsteigta biotechnologijų įmonė, dirbanti gyvūnų sveikatos technologijų ir veterinarijos srityje.  UAB "Animagena" steigėjai yra Lietuvos bei užsienio mokslininkai, kurie suteikė įmonei žinias ir technologijų elementus reikalingus plėtoti rekombinantinių baltymų gamybos technologijas. Įmonė atliko pradinius tyrimus ir kartu su VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos Akademija vysto naujos kartos preparatus veterinarijai ir žemės ūkiui.
Mūsų komanda turi MTEP projektų, pramoninio biotechnologijų taikymo bei darbo su eksperimentiniais gyvūnais patirtį, o mūsų kompetencijos apima:

  • Veterinarijos, imunologijos bei farmakologijos mokslinius tyrimus 
  • Rekombinantinių baltymų biosintezės ir gryninimo procesų vystymą ir optimizavimą
  • Analitinių metodų sukūrimą, kvalifikavimą ir validavimą
  • Eksperimentinės gamybos projektavimą, technologijų diegimą bei sertifikavimą.


 UAB "Animagena"biologinių vaistų-kandidatų kūrimo veterinarijos ir gyvulininkystės pramonei planas yra sudarytas 3 metams ir numato apie 2 mln. eurų investicijas į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.