Mokslo - verslo partnerystė

Pagrindinis UAB "Animagena" mokslinis partneris - VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) yra viena iš pajėgiausių mokslo įstaigų sveikatos ir veterinarijos mokslų srityje. Istoriškai LSMU atsirado 2010 m. sujungus ilgametes  sveikatos ir veterinarijos mokslinių tyrimų tradicijas turinčius Kauno Medicinos Universitetą bei Lietuvos Veterinarijos Akademiją. Dabar LSMU Veterinarijos Akademija yra didžiausią mokslinį potencialą turinti įstaiga su šiais, projekto vykdymui aktualiais padaliniais: Gyvulininkystės technologijos fakultetas, Veterinarijos fakultetas, Gyvulininkystės institutas, Vivariumas bei Veterinarijos klinikomis.

Mūsų tyrėjai yra užmezgę ryšius su LSMU VA Veterinarijos fakulteto Eksperimentinės ir klinikinės farmakologijos laboratorija, Užkrečiamųjų ligų bei Neužkrečiamųjų ligų katedromis. LSMU mokslininkai jau vykdė projektus, skirtus gyvūnų aplinkos virusų slopinimui ir kontrolei, įvairių ligų plitimo bei inovatyvių priešinfekcinių preparatų įvertinimo bei dozavimo studijoms, sąnario kremzlės regeneracijos bei įvairių produktų įtakos karvių ir veršelių sveikatingumui tyrimams.

Pagrindinė mokslo-verslo bendradarbiavimo tematika yra eksperimentinių veterinarinių preparatų farmakologinis, toksikologinis, klinikinis bei saugumo įvertinimas bei derinimas klinikinėje praktikoje. Turima MTEP infrastruktūra įgalina nustatyti vaistinių medžiagų liekanas kraujyje, kraujo plazmoje, kraujo serume, šlapime, išmatose, įvairiuose organizmo audiniuose bei piene, naudoti specialius biomodelius - eksperimentinius gyvūnėlius, dirbti smulkiųjų ir stambiųjų gyvulių klinikos aplinkoje.

UAB "Animagena" bendradarbiauja su Lietuvos bei užsienio MTEP įmonėmis biologinių procesų optimizavimo, skystų biologinių preparatų formulavimo ir Geros Gamybos Praktikos (GGP) sertifikuotos gamybos srityse, specializuotomis genų inžinerijos ir ląstelių bankų įmonėmis.