Rekombinantiniai baltymai

 
Veterinarijos srities moksliniai tyrimai sprendžia rekombinantinių terapinių baltymų biosintezės ir gryninimo uždavinius kuriant veterinarinius preparatus, kurių veikimas kur kas efektyvesnis prieš eilę gyvulių ligų, palyginus su šiuo metu naudojamais antibiotikais ir panašiais preparatais. Tokios technologijos išvystymo mokslinį-techninį neapibrėžtumą sudaro tiek konkrečioms gyvulių rūšims specifinių (šiuo atveju kiaulės Sus domesticus bei karvės Bos taurus) baltymų biosintezės ir gryninimo procesai, teik rekombinantinių baltymų substancijos formulavimas ir dozavimas kuriant preparatą, tiek pačios technologijos pagrindu paruoštų bandomųjų veterinarinių preparatų saugumas ir efektyvumas.
 
Lietuvos mokslininkai yra garsūs visame pasaulyje, vieni iš pirmųjų įvaldę rekombinantinių baltymų biosintezės ir gryninimo technologijas ir pritaikę jas tame tarpe naujos kartos žmogui skirtų vaistinių preparatų gamybai (pirmas preparatas buvo pateiktas rinkai dar 1989 metais). Atsiradus prielaidoms pritaikyti šiuos principus gyvulininkystėje, jau yra atlikti pirmi tyrimai ir patvirtinta galimybė išgryninti įvairių gyvulių rūšims specifiškus citokinus (interferonus), tačiau reikalingi tolimesni tyrimai siekiant paruošti biotechnologinės gamybos technologijas, sukurti efektyvius preparatus bei atlikti tyrimus naudojant eksperimentinius gyvulius. Šiuo projektu kelių gyvulių rūšių ir kelių interferonų tipų pagrindu bus sprendžiami visi įvardyti moksliniai bei technologiniai iššūkiai.
 
Rūšiai specifinių rekombinantinių baltymų technologijos pagrindu planuojama ruošti naujus bandomuosius veterinarinių preparatus, atlikti jų formulavimo ir tinkamos dozės parinkimo studijas bei nustatyti veiksmingumą ir saugumą pasirinktoms gyvulių ligoms gydyti.